Silicone (poli-dimetil-siloxana)

Silicone (poli-dimetil-siloxana)

PANZINOL 

Tratamento do timpanismo

100 mL